Kuljettajan Rikeraportti

Kuljettajan rikeraportti EU asetuksen N:o 561/2006 mukaisesti

Kuljettajan ajoajat pähkinäkuoressa Työsuojeluhallinnon sivuilla: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/ajo-ja-lepoajat/saadokset

Tulkinnat

 • Ajovuorokausi: Kahden vuorokausi- tai vuorokausi- ja viikkolevon välinen aika
  • Ajovuorokausi on (yhdellä kuljettajalla) korkeintaan 24 tuntia pitkä, sisältäen vuorokausilevon.
   • Työpäivän pituus on siten enintään 13 tai 15 tuntia.
  • Riketapauksissa tämä voi olla pidempi kuin 24 tuntia
  • Pidettyään vurokausilevon kuljettaja aloittaa seuraavan ajovuorokauden, vaikka edellisen alkamisesta on alle 24 tuntia.
 • Ajoviikko: Kahden viikkolevon välinen aika
  • Riketapauksissa tämä voi olla pidempi kuin 7 päivää.
  • Tavallisesti korkeintaan 6 ajopäivää jota seuraa viikkolepo.
  • Ei ole sidottu kalenteriviikkoon.
 • Kalenteriviikko: maanantai 00:00 - sunnuntai 24:00
 • Monimiehitys
  • Piirturista siirtyy tieto onko autossa monimiehitys
  • Ajopäivää ei tulkita monimiehityksen mukaiseksi mikäli kuljettajalla on
   • Yli tunti ajoa ennen monimiehityksen alkamista
   • Ajaa ilman monimiehitystä ennen vuorokausilepoa aloitettuaan monimiehityksen

Rikkeet

 • 45min tauko viimeistään 4,5 tunnin ajon jälkeen
  • Tauon voi jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen vähintään 15 min pitkä ja toinen vähintään 30 min. Tauko saa olla osa päivä- tai viikkolevosta. Jokaisen väh. 45min tauon jälkeen alkaa uusi 4,5 tunnin ajo.
  • Virheilmotus ilmoittaa milloin 4,5 tunnin ajo on alkanut, sekä milloin rike “päättyy”. Kesto on ajon pituus, ei ylitys.
 • Vuorokausilepo ei pidetty ajovuorokauden sisällä.
  • Vurokausilepo on vähintään 11 tuntia tai 9 tuntia lyhennetyllä levolla
  • Aikaleima ajopäivän ensimmäisen ajo- tai työaikajakso. Toinen aikaleima vuorokausilevoksi tulkitun tauon alkaminen. Kesto on erotus levon alkamisen ja ajopäivän lopun väli, on negatiivinen jos tauko aloitettu ajopäivän jälkeen.
  • Syy tähän rikkeeseen on käytännössä ylipitkä työvuoro.
 • Yli 10 tuntia ajoa vuorokaudessa.
  • Aikaleimana ajovuorokauden alku sekä vuorokausilevon alku. Kestona ajotunnit.
  • Syy tähän rikkeeseen on usein lyhyeksi jäänyt vuorokausilepo, jolloin raportti ei sitä huomioi vuorokausilepona.
 • Yli kolme lyhennettyä vuorokausilepoa ajoviikossa.
  • Aikaleima ajoviikon alku sekä viikolevon alku. Lyhennysten määrä kestona.
 • Yli kaksi pidennettyä ajopäivää ajoviikossa.
  • Aikaleima ajoviikon alku sekä viikkolevon alku. Pidennysten määrä kestona.
 • Ajoviikko yli 6 päivää.
  • Aikaleimana viikon alku sekä viikkolevon alku. Viikon pituus päivissä kestona.
 • Kalenteriviikon maksimiajoajan ylitys.
  • Raja on 56 tuntia.
  • Aikaleima on rikeviikon maanatai, kesto on viikon ajoaika.
 • Kahden perättäisen kalenteriviikon maksimiajoajan ylitys.
  • Raja on 90 tuntia.
  • Aikaleima ensimmäisen rikeviikon maanantai, kesto on ajoviikkojen ajoaika.
 • Kaksi peräkkäistä lyhennettyä viikkolepoa

Asetuksen osia joita ei valvota eikä huomioida raportissa

 • Lyhennetyn viikkolevon korvaus vapaa-ajalla.
 • Muut työajat paitsi ajoajat.
 • Sallitut ajot levon aikana. Esim. viranomaisten vaatima auton siirto, siirto laivalta maihin, …
 • Muut lähteet tuntidatalle kuin digipiirturi
 • Onko auto (ts. kuljettaja) ollut pysähdyksessä vuorokausi ja viikkolepojen aikana. Koskee useamman kuljettajan tapausta.

Kysymyksiä & vastauksia

Onko odotusaika rinnastettavissa taukoon?
Ei, odtusaika on varallaoloaika joka ei kuulu taukoihin eikä leopaikaan. Katso direktiivi 2002/15/EY 3 artiklan b.