Tacho Drive Asetukset

Asetusten muuttaminen

Asetuksia voi muuttaa seuraavilla tavoilla:

Huom! Configurator ja TachoDrive Express saattavat ehdottaa firmwaren (tikun oma ohjelmisto) päivitystä. Suosittelemme ettei päivitystä tehdä, ellei päivitykseen ole erityistä syytä.

Oletusasetukset kuten ne näkyvät Configurator-ohjelmassa:

Kaikkien toimintatietojen asetukset (vanhemmassa Configurator-versiossa):