Palkkaryhmän Asetukset

Ensimmäinen välilehti: Palkkaryhmä

Palkkajaksoksi voi valita 1–4 viikon jakson, kalenterikuukauden tai puolikas kalenterikuukausi.

Viikkoihin perustuvalle palkkajaksolle pitää antaa alkupäivämäärän joka asettaa rajan palkkajaksojen välille. Alkupäivämäärä voi olla kaukana menneisyydessä, rajat lasketaan aina n viikon jaksoissa siitä päivästä eteenpäin.

Kalenterikuukauden siirtoa käytetään kun palkkajakson rajana ei ole kuun vaihde vaan jokin toinen päivä kuun alussa tai lopussa.

Toinen välilehti: Työajan laskentasäännöt ja rajat

Ylityölaskenta

Ylityöjakso voi olla palkkajaksoon nähden asynkroninen. Esimerkiksi terminaalityöntekijöille ylityöjakson voi olla kuusi viikkoa vaikka palkat masketaan kuukausittain.

Ylityötä voidaan laskea per päivä/työvuoro, per viikko ja per ylityöjakso. Jokaisella näistä on omat tuntirajansa. Huomaa että tuntirajat täytetään tunteina per (arki)päivä. 50%-tuntien määrä täytetään päivälle, viikolle tai ylityöjaksolle.

Joissakin työehtosopimuksissa arkipyhät vaikuttavat viikon tai ylityöjakson ylityön rajoihin. Jos esimerkiksi perjantai on arkipyhä ja viikkoylityöraja on 8 tuntia per päivä, niin ylityötä alkaa sillä viikolla kertyä jo 32 tunnin jälkeen eikä normaalin 40 tunnin jälkeen. Rukseilla “Arkipyhät vaikuttavat ylityölaskennan rajoihin” ja “Vapaapäivät (aatot) vaikuttavat ylityölaskennan rajoihin” voidaan ohjata miten tuntirajoja lasketaan.

Vapaapäivä (aatto) on kuorma-autoalan TES:n mukaiset pääsiäislauantai, juhannusaatto ja jouluaatto - nämä näkyvät vihreinä tuntilaskennan kalenterissa.

Ruksi “Kohdista jaksoylityöt ylityöjakson viimeiselle päivälle” tekee juuri sen. Sitä käytettäessä jaksoylityöt kerääntyvät koko jaksolta, mutta “maksetaan” vasta ylityöjakson viimeisenä päivänä.

Palkalliset virkistystauot

Katso PalkallisetTauotKuorma-autoalanTESNMukaan

Työvuorot

Työvuorojen välissä olevan vapaa-ajan raja ohjaa miten DTime muodostaa työvuoroja tehdyistä tunneista. Huomaa ero vapaa-ajan ja lepo-ajan välillä: kun digipiirturikortti on piirturissa ja piirturi tauko/lepo-asennossa, DTime laskee ajan lepo-ajaksi - kun kortti otetaan pois piirturista DTime laskee ajan vapaa-ajaksi.

Työvuoroille lasketaan mahdolliset päivärahat ja työaikaraportin erittely näytetään työvuoroittain (tätä voi myös muuttaa, katso alla).

“Näytä rivit per kalenterivuorokausi työaikaraportissa (oletus on per työvuoro)” ohjaa työaikaraportin työntekijäkohtaista erittelyä.

Ruksilla “Vain suunniteltujen työvuorojen sisällä tehdyt tunnit huomioidaan tuntilaskennassa” voidaan saada liian aikaisin aloitetut työt tai luvattomat ylityöt automaattisesti vähennettyä maksetusta palkasta. Esimies voi kuitenkin hyväksyä tällaiset ylitykset ilman työvuorosuunnitelman muutoksia (tämä tehdään “Tuntidata”-haussa jonka voi avata myös työaikaraportista)

Työvuorosuunnittelun oletuspituudet

Tässä voi asettaa oletusarvot työvuorosuunnittelun työvuorojen pituudelle. Huomaa että tauko lisätään työvuoroon, eli työvuoron oletuspituuden tulee sisältää vain palkallista työaikaa. “Liuku”-ominaisuutta ei ole tällä hetkellä mahdollista käyttää.

Kolmas välilehti: Aktiviteetit

Tässä valitaan mitkä aktivitettityypit näkyvät RFID-kellotuksessa ja WAP-liittymässä.